DSpace

Trung tâm Tin học - Thư viện - Học Viện hành chính >

Tiếng Việt   English  

Search

 

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Báo cáo thực tập [1403]
Báo, tạp chí [0]
Đề án chuyên viên cao cấp [1055]
Khóa luận [783]
Luận án Tiến sỹ [117]
Luận văn Luật Hành chính và Luật Hiến pháp [75]
Luận văn Thạc sĩ Chính sách công [50]
Luận văn Thạc sỹ Quản lý Hành chính công [2678]
Luận văn Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng [413]
Sách ngoại văn [268]
Sách tham khảo, giáo trình [6540]
Tiểu luận chuyên viên [0]
Tiểu luận chuyên viên chính [4]

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2012  Duraspace -